Berlin 00:00:00 London 00:00:00 New York 00:00:00 Chicago 00:00:00 Los Angeles 00:00:00 Shanghai 00:00:00
members login here
Region
Country / State
City
Genre
Artist
Exhibition

Andréhn-Schiptjenko: Uta Barth
…to walk without destination and to see only to see
- 18 Nov 2010 to 23 Dec 2010

Current Exhibition


18 Nov 2010 to 23 Dec 2010
Hours: Tuesday - Friday 11 a.m.- 6 p.m
Saturday - Sunday noon - 4 p.m
Andréhn-Schiptjenko
Hudiksvallsgatan 8
Stockholm
Sweden
Europe
p: +46 (0)8 612 00 75
m:
f: +46 (0)8 612 00 76
w: www.andrehn-schiptjenko.comUta Barth, Untitled #1 (1979-1982 / 2010)
2 black and white photographs (inkjet prints editioned in 2010 from the 1979-82 original).
Each 10 1/2 x 8 1/2 inches (26.7 x 21.6 cm), framed. Edition of 6; 2 APs.
Web Links


Andréhn-Schiptjenko

Artist Links

Artists in this exhibition: Uta Barth…to walk without destination and to see only to see
Uta Barth at Andréhn-Schiptjenko
November 18 – December 23, 2010


Andréhn-Schiptjenko is pleased to present an exceptional group of works by Uta Barth, constituting her sixth solo-exhibition at the gallery. Exploring both the continuing evolution and the origins of Barth's practice, the show juxtaposes new colour photographs with a major series of previously unseen early black and white pieces. Although taken thirty years apart, these two distinct bodies of work compliment and contextualize each other, demonstrating the development of Barth's ongoing investigation of the nature of vision and the act of perception itself.

For her new series, Barth takes the camera with her on trips out walking, breaking with ten years of photographing exclusively in her own home. After a decade of rendering the ephemeral nature of light, time, and negative space in exquisite images framed and contained by her own domestic surroundings, Barth's decision to take the camera outdoors is both a literal and metaphoric step outside, one that pushes her practice forward and allows her to continue her exploration of how we see within a different set of parameters.

Presented as diptychs these new works show the camera following Barth's shadow as a guide, looking up and down with a sense of reverie, but never pointing straight ahead in search of a subject. Just as the eye roams, catching on small details-the leaf of a tree, the crack in a sidewalk, stains on the pavement- so too does Barth's camera, pulling small points into focus, while all else remains a wash of blur. Although movement here is an explicit theme, it is a meandering, destination-less progression; in the same way that Barth strips the camera of its documentary purpose, instead using it as a tool to explore the experience of vision, in all of its subtlety, nuance and imperfection, she similarly subverts the act of walking, turning it into an activity in itself, rather than a means of getting from one place to the next.

Throughout her career much of Barth's photography has been 'empty' or without a central subject-by presenting blurred backgrounds, peripheral details, and glimpses seen only in passing, Barth has made perception itself the subject of her work. Here however Barth introduces her own shadow, and in some cases her own body into her images. While this initially appears to be a major departure from her past pieces, some of Barth's earliest works also include the artist herself. In One Day, a foundational grouping, Barth frames her legs and feet in a doorway awash with sun, letting the light pass over her, and watching her shadow traverse the room as the day progresses. This piece, along with the other early works installed in the show, not only contextualizes Barth's most recent series, but also provides a framework for her entire practice. Nascent ideas about the way that the camera can trace time, reference phenomenology, and explore optics begin to take form here, laying the groundwork for so many of Barth's subsequent explorations.
Uta Barth's work has been exhibited widely and is well represented in public and private collections, including the Moderna Museet and Magasin 3 Stockholm, Whitney Museum of American Art, MoMA and The Solomon R. Guggenheim Collection in New York, The Tate Modern, London; MOCA, LACMA and The Getty Museum in Los Angeles, MCA Chicago and many others. In 2011 she will have a major solo show at the Art Institute of Chicago

The Long Now, a major new monograph of the artist's work has just been published…to walk without destination and to see only to see
Uta Barth på Andréhn-Schiptjenko
November 18 – December 23, 2010


Andréhn-Schiptjenko har glädjen att presentera en unik sammansättning verk av Uta Barth, vilka utgör hennes sjätte separatutställning på galleriet. Utställningen undersöker såväl ursprunget till och den fortskridande utvecklingen av Barths konstnärsskap och sammanför nya färgfotografier och en större serie ej visade tidigare svartvita verk. Trots att fotona tagits med trettio års mellanrum, kompletterar och kontextualiserar de två verkgrupperna varandra och visar på utvecklingen av Uta Barths pågående undersökning av seendets natur och själva perceptionen.

För sin nya serie bilder tar Uta Barth med sig kameran på promenad och bryter därmed med tio års fotograferande uteslutande i det egna hemmet. Efter att i ett decennium, i utsökta bilder, inramade och kontrollerade av hemmets omgivningar, tolkat ljusets flyktiga natur, tiden och det negativa utrymmet, är Barths beslut att ta med kameran utomhus både ett bokstavligt och bildligt steg utanför dörren, vilket driver hennes konstnärskap framåt och ger henne möjlighet att fortsätta undersökandet av hur vi ser med en annan uppsättning parametrar.

De nya verken består av diptyker som visar Uta Barths skugga som ett slags guide, som med en drömlik känsla blickar uppåt och neråt, men som aldrig ser rakt framåt för att söka efter ett subjekt. Så som ögat strövar och stannar till på de små detaljerna – ett löv i ett träd, en spricka i trottoaren, fläckar på gångbanan – så strövar även Uta Barths kamera och fokuserar på små detaljer, medan allt annat förblir suddigt. Rörelse är ett uttalat tema, men det är ett irrande, mållöst framåtskridande. På samma sätt som Uta Barth fråntar kameran dess dokumenterande funktion och istället använder den som ett verktyg för att utforska seendets upplevelse, i all sin subtilitet, nyans och bristfällighet, omformar hon på ett liknande sätt själva gåendet, och gör det till en aktivitet i sig själv, snarare än ett sätt att ta sig från en plats till en annan.

Uta Barths fotografier har under hela hennes karriär varit ”tomma” eller utan centralt subjekt. Genom att presentera suddiga bakgrunder, perifera detaljer och glimtar av något förbipasserande har hon koncentrerat sitt konstnärskap på seendet i sig. Här för hon dock in sin egen skugga och i vissa fall sin egen kropp i sina bilder. Det kan förefalla som ett avsteg från hennes tidigare verk, men vissa av hennes allra första verk innehåller konstnären själv. I One Day, en grundläggande serie verk, låter Uta Barth en dörröppning rama in hennes ben och fötter, som översköljs av solen. Hon låter ljuset passera över sig och betraktar skuggorna som rör sig genom rummet i takt med dagens fortskridande. Detta verk, liksom de andra tidigare verken i utställningen, kontextualiserar inte bara Uta Barths senaste serie verk, utan presenterar även ett ramverk för hela hennes konstnärskap. Begynnande idéer om sättet kameran kan följa tiden, referera fenomenologi och undersöka optiken, börjar ta form här och lägger grunden för så många av Uta Barths efterföljande undersökningar.

Uta Barths verk har ställts ut flitigt och är hon är representerad i en mängd offentliga och privata samlingar, såsom Moderna Museet och Magasin 3 i Stockholm, Whitney Museum of American Art, MoMA och The Solomon R. Guggenheim Collection i New York, The Tate Modern i London; MOCA, LACMA och The Getty Museum ii Los Angeles, MCA Chicago och många andra. Under 2011 skall hon ha en större separatutställning på the Art Institute of Chicago.

The Long Now, en omfattande monografi om Uta Barth, har nyligen publicerats.

SIGN UP FOR NEWSLETTERS
Follow on Twitter

Click on the map to search the directory

USA and Canada Central America South America Western Europe Eastern Europe Asia Australasia Middle East Africa
SIGN UP for ARTIST MEMBERSHIP SIGN UP for GALLERY MEMBERSHIP