Berlin 00:00:00 London 00:00:00 New York 00:00:00 Chicago 00:00:00 Los Angeles 00:00:00 Shanghai 00:00:00
members login here
Region
Country / State
City
Genre
Artist
Exhibition

Andréhn-Schiptjenko: Maya Eizin Öijer : Lost Moments (Förlorade Ögonblick) - 7 May 2009 to 14 June 2009

Current Exhibition


7 May 2009 to 14 June 2009
Hours: Tuesday - Friday 11 a.m.- 6 p.m
Saturday - Sunday noon - 4 p.m
Andréhn-Schiptjenko
Hudiksvallsgatan 8
Stockholm
Sweden
Europe
p: +46 (0)8 612 00 75
m:
f: +46 (0)8 612 00 76
w: www.andrehn-schiptjenko.comImage © the artist. Courtesy Andréhn-Schiptjenko
Web Links


Andréhn-Schiptjenko

Artist Links

Artists in this exhibition: Maya Eizin Öijer


Lost Moments (Förlorade Ögonblick)
Maya Eizin Öijer at Andréhn-Schiptjenko
May 7th – June 14th, 2009


Andréhn-Schiptjenko is proud to present Maya Eizin Öijer’s exhibition Lost Moments. The opening takes place on Thursday May 7th, 5 p.m. – 8 p.m.

Maya Eizin Öijer has without doubt played an important role on the Swedish art scene since the 1970ies. By reusing images from art history and popular culture, her work is characterized by a rich imagery filled with symbols, where the subconscious and associative play a major role. She is represented at several museums and cultural institutions and has also been a professor at The Royal University College of Fine Arts in Stockholm. Her retrospective exhibition “Maya Eizin Öijer 1980-2004” attracted much attention when it recently was shown at five museums and art centres in Sweden.

In her new exhibition at Andréhn-Schiptjenko, Maya Eizin Öijer will show images of kittens. For a long time, she has documented the cats she has owned and a selection from her rich and extensive collection of images make up the exhibition. With these images, she wants to recapture the motif from the realm of stereotype and prejudice. The photos focus on a particular side of the cats’ being, i.e. their exposure, defencelessness and vulnerability.

In some of the motifs, the atmosphere of the Japanese phenomenon Hana-Mi, the time when people gather to celebrate the short flowering of the cherry tree, can be perceived. In a similar way, Maya Eizin Öijer sees the kittens as an expression of the magic of fleeting moments – a bitter sweet feeling. From that perspective, the photos can be looked upon as images of impermanence - a theme of vanitas, which is so frequent in the works of Maya Eizin Öijer. When we look at these pictures, we project our own longing to receive and give affection and love in a world which we feel is increasingly hostile and unsafe. The images are a defense speech for the forces within us that act for solidarity and survival.


For further information and images, please contact the gallery.
Next exhibition: Gunnel Wåhlstrand August 27th 2009Förlorade Ögonblick
Maya Eizin Öijer på Andréhn-Schiptjenko
7 maj – 14 juni, 2009


Vi är stolta över att presentera Maya Eizin Öijers utställning Förlorade ögonblick på Andréhn-Schiptjenko.
Utställningen öppnar torsdagen den 7 maj kl. 17.00 – 20.00

Maya Eizin Öijer har utan tvekan spelat en viktig roll på den svenska konstscenen sedan 70-talet. Genom att tidigt arbeta med att bl.a återanvända bildelement från t.ex. konsthistorien och populärkulturen, har hennes konstnärskap kommit att utmärka sig för ett rikt, symbolladdat bildspråk där det undermedvetna och associativa spelar stor roll. Hon finns representerad på ett flertal museer och institutioner och har även varit professor på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Den retrospektiva utställningen, "Maya Eizin Öijer 1980-2004" blev mycket uppmärksammad då den visades på 5 museer och konsthallar i Sverige för några år sedan.

I sin nya utställning på Andréhn-Schiptjenko visar hon bilder med kattungemotiv. Maya Eizin Öijer har under en längre tid dokumenterat katter hon haft i sin ägo.

Från ett rikt och omfattande material har hon sållat ut bilder som blivit till en utställning. Hon vill med dessa bilder återerövra motivet från det stereotypa och fördomsfulla. Fotografierna koncentrerar sig på en särskild sida av katternas väsen, nämligen utsattheten, det skyddslösa och sårbara.

I vissa av motiven anar man atmosfären av den japanska företeelsen Hana-Mi, den tid då människor samlas för att hylla körsbärsträdens korta blomning. På samma sätt ser Maya Eizin Öijer hos kattungarna ett uttryck för de flyktiga ögonblickens magi, en bitterljuv känsla. Ur det perspektivet kan bilderna sägas vara en bild av förgängligheten, ett vanitas-tema som har varit återkommande i Maya Eizin Öijers konstnärskap. När vi betraktar dessa bilder projicerar vi vår egen längtan efter att få och ge ömhet och kärlek i en tillvaro som vi upplever som alltmer hotfull och otrygg. Bilderna blir ett försvarstal för krafter inom oss som verkar för samhörighet och överlevnad.

För ytterligare information och bilder, vänligen kontakta galleriet.
Nästa utställning: Gunnel Wåhlstrand 27 augusti 2009.


SIGN UP FOR NEWSLETTERS
Follow on Twitter

Click on the map to search the directory

USA and Canada Central America South America Western Europe Eastern Europe Asia Australasia Middle East Africa
SIGN UP for ARTIST MEMBERSHIP SIGN UP for GALLERY MEMBERSHIP