Berlin 00:00:00 London 00:00:00 New York 00:00:00 Chicago 00:00:00 Los Angeles 00:00:00 Shanghai 00:00:00
members login here
Region
Country / State
City
Genre
Artist
Exhibition

Andréhn-Schiptjenko: Following the landscape : Carin Ellberg - 15 Jan 2009 to 15 Feb 2009

Current Exhibition


15 Jan 2009 to 15 Feb 2009
Hours: Tuesday - Friday 11 a.m.- 6 p.m
Saturday - Sunday noon - 4 p.m
Andréhn-Schiptjenko
Hudiksvallsgatan 8
Stockholm
Sweden
Europe
p: +46 (0)8 612 00 75
m:
f: +46 (0)8 612 00 76
w: www.andrehn-schiptjenko.comImage © the artist. Courtesy Andréhn-Schiptjenko
Web Links


Andréhn-Schiptjenko

Artist Links

Artists in this exhibition: Carin Ellberg


Following the landscape
Carin Ellberg at Andréhn-Schiptjenko
January 15 – February 15


Andréhn-Schiptjenko is pleased to present Carin Ellberg’s new solo Following the landscape (sketch above). The exhibition is Carin Ellberg’s fifth at the gallery and the opening takes place on Thursday, January 15th 5 p.m. - 8 p.m. in the joint opening of all the Norrtull galleries.

The point of departure of Carin Ellberg’s art is often waywardly constructed pictorial worlds, sometimes with motifs found in the home and the worlds of imagination of children. Her artistry is characterized by a unique exploration of not only shapes and ideas, but also of disparate materials such as coffee, silicone, tights and clothes. Her process is a flow of ideas and thoughts in an ongoing and unfinished transformation, and the “landscape” in the title can be interpreted as both a classical landscape, a pop cultural media landscape and as a mental flow of associations, where the obvious and the unconscious merge and where meanings and ideas are felt but are continually unreachable.

The exhibition consists of paintings as well as sculptures, which interact in a site specific
installation. The paintings are transformed into sculptural objects occupying the room and approaching the sculptures. The walls are transformed into something else; it is unclear into what, a new wall, a painting, sculpture or an installation.

During the last years, Carin Ellberg has had solo shows at Verkligheten, Umeå, Sweden, Aka Institute of Contemporary Art, Riga, Latvia and at the gallery Ileana Tounta, Athens, Greece and has participated in group shows at the Swedish museums Alma Löv museum, Östra Ämtervik, Malmö Konstmuseum, Mjellby konstmuseum, Kulturhuset Stockholm, and at the State Museum of Contemporary Art, Thessaloniki, Greece. In 2005 she was awarded the sculpture prize Stora Skulpturpriset by Friends of Moderna Museet.

Please contact the gallery for more information and images. The exhibition runs through February 15th. The gallery is open Tuesday-Friday 11 a.m. - 6 p.m. and Saturday and Sunday 12 noon - 4 p.m.
Att följa landskapet
Carin Ellberg på Andréhn-Schiptjenko
15 januari – 15 februari


Andréhn-Schiptjenko har det stora nöjet att presentera Att följa landskapet, en ny separatutställning (skiss ovan) av Carin Ellberg. Utställningen är Ellbergs femte på galleriet och öppnar torsdagen 15 januari kl 17 -20, då samtliga gallerier vid Norrtull har gemensam vernissage.

Ellbergs konst tar i stor utsträckning sin utgångspunkt i egensinnigt konstruerade bildvärldar, ibland med motiv hämtade från hemmets och barnets föreställningsvärldar. Hennes konstnärskap kännetecknas av ett unikt utforskande inte bara av former och idéer utan även av material så disparata som kaffe, silikon, strumpbyxor och kläder. Hennes process är ett flöde av idéer och tankar i ständig och oavslutad förvandling och utställningstitelns ”landskap” kan läsas som både ett klassiskt landskapsmotiv, ett populärkulturellt medialandskap och som ett mentalt flöde av associationer där det uppenbara och omedvetna flyter in och ut ur varandra, betydelser och idéer anas men är ständigt ogripbara.
Utställningen består av såväl måleri som skulptur som samverkar i en platsspecifik installation. Måleriet övergår i skulpturala objekt som tar plats i rummet och närmar sig skulpturerna. Själva väggarna transformeras till något annat, oklart vad – en ny vägg, måleri, skulptur eller installation.

Carin Ellberg har under de senaste åren haft separatutställningar på Verkligheten, Umeå, Aka Institute of Contemporary Art i Riga, Lettland och på galleri Ileana Tounta, Aten, Grekland och deltagit i samlingsutställningar på Alma Löv museum, Östra Ämtervik, Malmö Konstmuseum, Mjellby konstmuseum, Kulturhuset Stockholm, och State Museum of Contemporary Art, Thessaloniki, Grekland. År 2005 fick hon Stora Skulpturpriset av Moderna Museets Vänner.

För ytterligare information och bilder vänligen kontakta galleriet. Utställningen pågår t o m 15 februari och galleriet har öppet tisdag – fredag kl 11-18, lördag – söndag kl 12-16.

SIGN UP FOR NEWSLETTERS
Follow on Twitter

Click on the map to search the directory

USA and Canada Central America South America Western Europe Eastern Europe Asia Australasia Middle East Africa
SIGN UP for ARTIST MEMBERSHIP SIGN UP for GALLERY MEMBERSHIP