Berlin 00:00:00 London 00:00:00 New York 00:00:00 Chicago 00:00:00 Los Angeles 00:00:00 Shanghai 00:00:00
members login here
Region
Country / State
City
Genre
Artist
Exhibition

Andréhn-Schiptjenko: The Pam Show - Marilyn Minter - 23 Oct 2008 to 19 Nov 2008

Current Exhibition


23 Oct 2008 to 19 Nov 2008
Hours: Tuesday - Friday 11 a.m.- 6 p.m
Saturday - Sunday noon - 4 p.m
Andréhn-Schiptjenko
Hudiksvallsgatan 8
Stockholm
Sweden
Europe
p: +46 (0)8 612 00 75
m:
f: +46 (0)8 612 00 76
w: www.andrehn-schiptjenko.comImage © the artist. Courtesy Andréhn-Schiptjenko
Web Links


Andréhn-Schiptjenko

Artist Links

Artists in this exhibition: Marilyn Minter


MARILYN MINTER
The Pam Show
October 23 – November 16, 2008


The Pam Show. Andréhn-Schiptjenko is pleased to present its third solo-exhibition by Marilyn Minter, one of USA´s most distinguished artists. The exhibition opens Thursday October 23, at 5–8 pm, in presence of the artist.

Ever since photographing her mother in her home in Ft.Lauderdale in the 1960’s, creating what has become a seminal work, Coral Ridge Towers, soiled glamour has preoccupied Minter for almost four decades. Her extreme, large–scale close-ups of body parts, covered in sweat, dirt, makeup, pearls or soap bubbles show details that at times push the image past the point of abstraction. Minter´s paintings may seem hyper-real at distance but the surface dissolves at close range. The image used to create a painting is never a straight photo, Minter’s references are produced by scanning multiple negatives and combining them in Photoshop to make an entirely new image, then used to make a new painting. By working both with painting and photography she examines the relationship between them and exhibits them together. - Speaking of the relationship between the two Minter says:

“…I am not really a photorealist. My paintings are never reiterations of the photographs. The photos are like drawings to me…those photos that shouldn’t be painted (because they are “perfect photos”) remain as photos and are shown as photography.”

All the works in The Pam Show, originate from a photo session last year with actress and pin-up Pamela Anderson. In addition to these photos, Minter will present one new painting, entitled Barbed Wire.

In Minter’s images of her, Anderson is almost unrecognisable as the icon she has become through media. Pamela Anderson, as image and media figure, embodies issues that Marilyn Minter has been examining for many years - how media influence our understanding of gender, sexuality and desire. These photos also call into question the distinction between artistic and popular media, high and low culture.

Marilyn Minter’s work has recently been seen in the Whitney Biennial 2006, San Francisco Museum for Contemporary Art (solo) and is currently on view at Fotomuseum Winthertur (CH) in the show Darkside. Upcoming shows include Regen Projects, Los Angeles; Salon 94, New York; Site Sante Fe and Pretty is as Pretty Does; Contemporary Arts Center, Cincinnati, OH.

For further information and visuals, please contact the gallery. The exhibition runs through November 16 and the gallery is open Tuesdays – Fridays 11-6, Saturdays and Sundays 12-4.The Pam Show
Marilyn Minter på Andréhn-Schiptjenko
23 oktober – 16 november


Andréhn-Schiptjenko har glädjen att presentera sin tredje separatutställning med Marilyn Minter, en av USA:s mest framstående konstnärer. Vernissage äger rum i närvaro av konstnären, torsdagen den 23 oktober, klockan 17-20.

Sedan Minter fotograferade sin mor i hennes hem i Ft. Lauderdale på 1960-talet, vilket blev hennes nyskapande arbete Coral Ridge Towers, har den solkade glamouren varit hennes fokus. Hennes extrema, storskaliga närbilder av kroppsdelar täckta av svett, smuts, smink, pärlor eller såpbubblor visar detaljer som ibland driver bilden över abstraktionens gräns. Minters målningar kan verka hyperrealistiska på avstånd, men på nära håll löses ytan upp. Bilden som används för att skapa en målning är aldrig ett enkelt foto, utan skapas genom att flera negativ skannas in och sätts samman i Photoshop för att skapa en helt ny bild, som sedan ligger till grund för målningen. Genom att arbeta med såväl måleri som fotografi, undersöker hon förhållandet mellan dem och ställer ut dem tillsammans. Angående förhållandet dem emellan säger Minter:

”…Jag är egentligen inte någon fotorealist. Mina målningar är aldrig en upprepning av fotografierna. För mig är fotona som teckningar… De foton som inte bör målas (eftersom de är ”perfekta”) förblir foton och visas som sådana.”

Verken i The Pam Show härrör alla från en fotografering med skådespelerskan och modellen Pamela Anderson förra året. Förutom fotona presenterar Minter en ny målning, med titeln Barbed Wire.

På Minters bilder är Anderson nästan oigenkännlig som den ikon media gjort henne till. Pamela Anderson, såsom bild och mediepersonlighet, förkroppsligar frågor som Marilyn Minter har undersökt i många år – hur media influerar vår uppfattning om genus, sexualitet och begär. Fotona aktualiserar även distinktionen mellan konstnärlig och populär media, samt hög- och lågkultur.

Marilyn Minters verk har nyligen visats på the Whitney Biennial 2006, på San Francisco Museum for Contemporary Art (solo) och visas för närvarande på Fotomuseum Winthertur i Zurich, på utställningen Darkside. Bland kommande utställningar återfinns Regen Projects i Los Angeles; Salon 94 i New York, Site Sante Fe och Pretty is as Pretty Does; Contemporary Arts Center i Cincinnati.

För mer information och bilder, vänligen kontakta galleriet. Utställningen pågår till 16 november och galleriet håller öppet tisdag-fredag 11-18, lördag-söndag 12-16.SIGN UP FOR NEWSLETTERS
Follow on Twitter

Click on the map to search the directory

USA and Canada Central America South America Western Europe Eastern Europe Asia Australasia Middle East Africa
SIGN UP for ARTIST MEMBERSHIP SIGN UP for GALLERY MEMBERSHIP