Berlin 00:00:00 London 00:00:00 New York 00:00:00 Chicago 00:00:00 Los Angeles 00:00:00 Shanghai 00:00:00
members login here
Region
Country / State
City
Genre
Artist
Exhibition

Andréhn-Schiptjenko: Imprinting and Filtering - Meta Isæus-Berlin - 25 Sept 2008 to 19 Oct 2008

Current Exhibition


25 Sept 2008 to 19 Oct 2008
Hours: Tuesday - Friday 11 a.m.- 6 p.m
Saturday - Sunday noon - 4 p.m
Andréhn-Schiptjenko
Hudiksvallsgatan 8
Stockholm
Sweden
Europe
p: +46 (0)8 612 00 75
m:
f: +46 (0)8 612 00 76
w: www.andrehn-schiptjenko.comImage © the artist. Courtesy Andréhn-Schiptjenko
Web Links


Andréhn-Schiptjenko

Artist Links

Artists in this exhibition: Meta Isæus-Berlin


Imprinting and Filtering
Meta Isæus-Berlin at Andréhn-Schiptjenko
September 25 – October 19, 2008


Andréhn-Schiptjenko is pleased to present Meta Isæus-Berlin’s third solo exhibition at the gallery. The opening takes place Thursday September 25, 5-8 p.m.

Meta Isæus-Berlin has recently had a solo exhibition entitled “Fickla vrårna” at Liljevalchs Konsthall in Stockholm. Her works have been shown at the biennales in Melbourne, Venice, Istanbul and Johannesburg. Among earlier exhibitions the following can be mentioned; Kiasma Collection, Kiasma, Helsingfors, På:Tiden, Moderna Museet, Stockholm, Hjemme Igen, Arken, Copenhagen and See What it Feels Like, Rooseum, Malmö.

In the exhibition at Andréhn-Schiptjenko, a new series of paintings will be presented. Meta Isæus-Berlin comments on Imprints and Filtering:

"I was always fascinated by dreams and reality - how they fertilize and traverse each other and occasionally change places.
And by the course of time. Even in a furious pace of existence, you may feel that the time stands still. Recurrence, the same theme, with eyes wide open or shut. Images of reality do not exist, as soon as I try to create them, they disappear. Slowly pictures emerge by sorting and filtering.They originate in a web or a landscape shaped by this slithering interplay.
The exhibition is a wave motion between imprinting and filtering. Impressions and processing and the tension in between."


In connection with the exhibition, a catalogue with a text by Monica Nieckels will be published.

The exhibition opens on September 25 and runs through October 19. The gallery is open Tuesday-Friday 11 a.m.-6 p.m. and Saturday and Sunday 12 noon – 4 p.m.
Avtryck och Filter
Meta Isæus-Berlin på Andréhn-Schiptjenko
25 september - 19 oktober, 2008


Andréhn-Schiptjenko är stolta över att presentera Meta Isæus-Berlins tredje separatutställning på galleriet.
Utställningen öppnar torsdagen den 25 september kl. 17 - 20.

Meta Isæus-Berlin har nyligen varit aktuell med soloutställningen Fickla Vrårna på Liljevalchs Konsthall i Stockholm. Hennes verk har visats på biennalerna i Melbourne, Venedig, Istanbul och Johannesburg och bland tidigare utställningar kan också nämnas Kiasma Collection, Kiasma, Helsingfors, På:Tiden, Moderna Museet, Stockholm, Hjemme Igen, Arken, Köpenhamn och See What it Feels Like, Rooseum, Malmö.

I sin utställning på Andréhn-Schiptjenko presenteras en ny serie målningar. Om Avtryck och Filter berättar Meta Isæus-Berlin:

"Jag har alltid varit intresserad av dröm och verklighet - hur de befruktar och genomkorsar varandra och ibland till och med byter plats.
Och av tiden. Även om man upplever ett rasande tempo i tillvaron, kan man få en känsla av att tiden står stilla. Repetition, samma tema, med ögonen öppna eller slutna. Verklighetsbilder finns ju inte, så fort jag försöker formulera dem, försvinner de.
Sakta silas och filtreras ett slags bilder fram. De har sitt ursprung i den väv eller landskap som den glidande växelverkan matar fram.
Utställningen är en slags vågrörelse mellan avtryck och filter. Intryck och bearbetning och spänningen där emellan."


samband med utställningen publiceras en katalog med text av Monica Nieckels.

Utställningen öppnar torsdagen den 25 sep-
tember kl 17 - 20 och pågår till och med den 19 oktober. Galleriet är öppet tisdag – fredag 11 - 18 och lördag - söndag 12 - 16.SIGN UP FOR NEWSLETTERS
Follow on Twitter

Click on the map to search the directory

USA and Canada Central America South America Western Europe Eastern Europe Asia Australasia Middle East Africa
SIGN UP for ARTIST MEMBERSHIP SIGN UP for GALLERY MEMBERSHIP