Berlin 00:00:00 London 00:00:00 New York 00:00:00 Chicago 00:00:00 Los Angeles 00:00:00 Shanghai 00:00:00
members login here
Region
Country / State
City
Genre
Artist
Exhibition

Andréhn-Schiptjenko: Kristina Jansson - Zelig - 4 Oct 2012 to 11 Nov 2012

Current Exhibition


4 Oct 2012 to 11 Nov 2012
Tuesday - Friday 11 a.m.- 6 p.m
Andréhn-Schiptjenko
Hudiksvallsgatan 8
Stockholm
Sweden
Europe
T: +46 (0)8 612 00 75
F: +46 (0)8 612 00 76
M:
W: www.andrehn-schiptjenko.comKristina Jansson, Cityscape, 2012
Oil on canvas
180 x 200 cm.


Artists in this exhibition: Kristina Jansson


Zelig
Kristina Jansson at Andréhn-Schiptjenko

4 October - 11 November 2012

Zelig, from German, blessed. An omnipresent person, a person who appears to be everywhere. Also distressed as the definition of the "adaptable Jew", title of Woody Allen movie from 1983.

Andréhn-Schiptjenko proudly announces Zelig, an exhibition with a new series of paintings by Kristina Jansson. The show opens on Thursday 4 October between 5-8 pm and runs through Sunday 11 November. Kristina Jansson’s (born 1967) work has recently been seen in exhibitions such as Genius Loci at Artipelag and Galerie Aronowitsch’ exhibition at the Royal Academy both in Stockholm. She was awarded the second prize of the Carnegie Art Award 2010.

Kristina Jansson sees her paintings strictly as a type of imaging which relates as a specific to all other images. The object "painting" is a place in a protracted Now according to the artist. A painting does not depict a place or illustrate a narrative, it is the place and a constantly on-going event. This reasoning also provides the basis for how Kristina Jansson selects her models and motifs.

The new works shown at Andréhn-Schiptjenko gather around a contemporary agenda where the models come from many different forms of media. They have been selected because they are both singular while they also, together, embrace a larger idea. In her work, Jansson always seeks simultaneity between image, material, our present and the personal. She tries to respond freely to themes and techniques and adapts her way of painting in relation to the specific painting. There are traces of feminism, psychology or even politics in her work but what the paintings really are looking for is the personal and generic behind this.

In her first exhibition at Andréhn-Schiptjenko, Kristina Jansson has chosen to invite Jenny Magnusson (born 1970). She will show sculptural works presented in dialogue with Jansson's paintings. Jenny Magnusson's relationship to sculpture is disruptive to both form and content, and relates specifically to the exhibition's title and theme. In her case, the sculpture itself is a fluctuating object that constantly changes and takes meaning from the room and its contents. She looks at her objects unaltered ingredients as pure material to be seen the same way we look at paintings in terms of colour, shape, the reflection or absorption and never as function.


Zelig
Kristina Jansson på Andréhn-Schiptjenko

4 oktober – 11 november 2012

Zelig; from german, blessed. An omnipresent person, a person who appears to be everywhere. Also used as definition of the ”adaptable jew”, title of Woody Allen movie from 1983.

Andréhn-Schiptjenko har glädjen att presentera en ny serie målningar av Kristina Jansson. Kristina Janssons (född 1967) verk har senast setts i utställningarna Platsens Själ på Artipelag och i Galerie Aronowitsch utställning på Konstakademin i Stockholm. Hon var andrapristagaren i Carnegie Art Award 2010.

Kristina Jansson förhåller sig till sina målningar strikt som en typ av avbildning med ett särartsförhållande till all annan form av bild. Objektet ”målning” vinner sitt berättigande i att den är en egen plats i ett utdraget nu enligt konstnären. En målning föreställer inte en plats eller illustrerar ett narrativ, den är platsen och en hela tiden pågående händelse. Detta resonemang ligger även till grund för hur Kristina Jansson väljer sina förlagor och motiv.

De nya verk som visas på Andréhn-Schiptjenko samlar sig kring ett slags samtidsutsnitt där förlagorna kommer från flera olika former av media.

De har valts för att de rymmer någonting eget, samtidigt som de tillsammans kan bilda ring kring en annan, större, idé. I sitt arbete har Jansson alltid sökt en simultanitet mellan bild, material, samtid och personlig blick. Hon försöker förhålla sig fritt till teman och tekniker för att istället anpassa sitt sätt att måla till verken. Man kan läsa in spår av feminism, psykologi eller t o m politik i dem men det som målningarna egentligen söker är det personliga och allmänmänskliga bakom detta.

Kristina Jansson har i sin första utställning på Andréhn-Schiptjenko valt att bjuda in Jenny Magnusson (född 1970) Hon kommer att visa ett skulpturalt verk som presenteras i relation till Janssons målningar. Jenny Magnussons förhållande till skulptur är upplösande till både form och innehåll och förhåller sig specifikt till utställningens titel och tema. I hennes fall är skulpturen i sig ett fluktuerande objekt som hela tiden förändras och tar mening från rummet och dess innehåll. Hon ser på objektens olika omanipulerade beståndsdelar som rent material som skall läsas av ungefär som man läser av en målning i termer av färg, form, återglans eller absorption, aldrig som funktion.

Andréhn-Schiptjenko


SIGN UP FOR NEWSLETTERS
Follow on Twitter

Click on the map to search the directory

USA and Canada Central America South America Western Europe Eastern Europe Asia Australasia Middle East Africa
SIGN UP for ARTIST MEMBERSHIP SIGN UP for GALLERY MEMBERSHIP