Berlin 00:00:00 London 00:00:00 New York 00:00:00 Chicago 00:00:00 Los Angeles 00:00:00 Shanghai 00:00:00
members login here
Region
Country / State
City
Genre
Artist
Exhibition

Andréhn-Schiptjenko: ANIMAL - Annika Larsson - 12 Jan 2012 to 12 Feb 2012

Current Exhibition


12 Jan 2012 to 12 Feb 2012
Hours: Tuesday - Friday 11 a.m.- 6 p.m
Andréhn-Schiptjenko
Hudiksvallsgatan 8
Stockholm
Sweden
Europe
T: +46 (0)8 612 00 75
F: +46 (0)8 612 00 76
M:
W: www.andrehn-schiptjenko.comANIMAL
Annika Larsson


Artists in this exhibition: Annika Larsson


ANIMAL - Annika Larsson at Andréhn-Schiptjenko

Jan 12 - Feb 12, 2012

We are proud to present Annika Larsson’s fourth exhibition at the gallery. The opening takes place on Thursday, January 12th between 5-8 pm.

ANIMAL is an exhibition about the notion of "human" in change. With the help of, among others, Kafka, The Grimm Brothers, Mayakovsky, Mr Panda, a group of fursuiters (people who dress as animals), a rope, a tree, a hole and an anthropomorphic animal god, Annika Larsson contemplates man, animal and thing in metamorphosis, the dissolving concept of identity and the creative process.

The relation between man and animal evokes questions about relations, power, politics and ethics, but also around identity, borders and subjectivity. What we perceive as being "human" includes the domination of animals and "to be like an animal" is to be deprived one’s "humanity", one’s status as a subject. There is both fear of and excitement in loosing control, and of loosing one’s "Self". To loose one’s mind, to go mad, a temporary liberation from the prevailing established order of hierarchical ranks, privileges, norms and prohibitions. To become animal or "becoming-animal" to quote Deleuze and Guattari, can also mean a process and a method that "replaces subjectivity", a way out that the human would never have thought of himself.

The exhibition features, among other things ANIMAL (in 14 movements) a 41 minutes long video, divided into 14 chapters. The piece consists of documentary material shot by the artist of people dressing up as anthropomorphic animals, so called fursuiters. Images of them climbing, hugging, dancing, swinging, talking, drinking and dancing are juxtaposed in a montage with sound and noise from an analogue synthesizer, a cello, a prepared piano and different field recordings. A Musical Score for Animal consists of a series of black and white printouts, drawings, collages and copies that together compose a complex system of diverse but coherent images, texts and notes.

Annika Larsson (b. 1972) lives and works in Berlin. She has done several institutional solo-exhibitions in recent years, at the Museum für Gegenwart-skunst, Basel, Fundacion la Caixa, Barcelona, Le Magasin, Grenoble, Kunsthalle Nürnberg, Nürnberg, ICA-Institute of Contemporary Art, London, ZKM, Karlsruhe, S.M.A.K., Gent and Musac, Lyon. She has participated in biennials such as 49th Venice Biennial, 8th Istanbul Biennial and 6th Shanghai Biennial among others.

For further information and visuals, please contact the gallery. The exhibition runs through Sunday Feb 12th and the gallery is open Tuesday-Friday 11-6 pm, Saturday – Sunday 12-4 pm.

Next show: Siobhán Hapaska, Feb 18-March 25.

-

ANIMAL - Annika Larsson på Andréhn – Schiptjenko

12 januari - 12 februari 2012

Andréhn-Schiptjenko har glädjen att presentera Annika Larssons fjärde separatutställning på galleriet. Vernissage äger rum torsdagen den 12 januari kl. 17 – 20.

Med ANIMAL ställer Annika Larsson frågor om vad det innebär att vara människa idag, och iscensätter funderingar kring människa, djur och ting i förvandling, kring upplösandet av identitetsbegreppet och kring den konstnärliga processen. Till sin hjälp tar hon Kafka, Bröderna Grimm, Majakovskij, Mr Panda, en grupp "fursuiters" (personer som klär ut sig till djur), ett rep, ett träd, ett hål, en antropomorfisk djurgud m.fl.

Relationen mellan människa och djur väcker tankar om makt, politik och etik, men också frågor om identitet, kreativa processer, gränser och subjektivitet. Vad vi uppfattar som "mänskligt" innefattar bl.a. vår dominans av djur, och "att vara som ett djur" är att vara berövad sin mänsklighet, sin status som subjekt. Det finns både rädsla och upphetsning i att tappa kontrollen, att förlora sitt "jag". Att förlora sitt förstånd, att bli galen är ett tillfälligt befriande från den etablerade ordningen av hierarkisk rang, privilegier, normer och förbud. Att "bli ett djur", eller "djurblivande", för att citera Deleuze och Guattari, kan också betyda en process och en metod att "ersätta subjektiviteten", en väg ut som människan aldrig skulle ha tänkt på själv.

I utställningen visas bl.a Animal (in 14 movements), en 41 minuter lång video, indelad i 14 kapitel. Verket består av ett av konstnären filmat dokumentärt material av personer som klär ut sig till antropomorfa djur, s.k. "fursuiters". Bilder på när de klättrar, kramas, gungar, samtalar, dricker och dansar är sammanfogade i ett montage med ljud och oljud från en analog synthesizer, en cello, ett preparerat piano och diverse ljudupptagningar. A Musical Score for Animal består av en serie svart-vita utskrifter, collage, teckningar och kopior som tillsammans utgör ett komplext system av varierande men sammanhängande bilder, texter och noteringar.

Annika Larsson (f. 1972) är bosatt och verksam i Berlin. Hon har ställt ut separat på bla Museum für Gegenwartskunst, Basel, Fundacion la Caixa, Barcelona, Le Magasin, Grenoble, Kunsthalle Nürnberg, Nürnberg, ICA-Institute of Contemporary Art, London, ZKM,Karlsruhe, S.M.A.K., Gent och Musac, Lyon. Hon har deltagit i biennaler som tex 49th Venice Biennial, 8th Istanbul Biennial och 6th Shanghai Biennial. Kommande utställningar inkluderar bla Divertimento-4 movements for vioces, whistles and strings, en performnce tillsammans med Augustin Maurs på Samstag Museum for Art, Adelaide, Australien.

Utställningen pågår t.o.m. den 12 februari och galleriets öppettider är tisdag – fredag 11 – 18, lördag – söndag 12 – 16. För ytterligare information och bilder vänligen kontakta galleriet.

Nästa utställning: Siobhán Hapaska 18 februari - 25 mars.

Andréhn-Schiptjenko


SIGN UP FOR NEWSLETTERS
Follow on Twitter

Click on the map to search the directory

USA and Canada Central America South America Western Europe Eastern Europe Asia Australasia Middle East Africa
SIGN UP for ARTIST MEMBERSHIP SIGN UP for GALLERY MEMBERSHIP